Klikkit er en telesundhedsplatform til hjemmepleje, plejecentre og hospitaler.

 

Vores platform og forskellige moduler gør det nemt og intuitivt for borgere og omsorgspersonale at huske, registrere og monitorere daglige opgaver.

Med Klikkit bliver borgere mere selvhjulpne og omsorgspersonalet får digitaliseret nuværende rutiner, så de i stedet kan bruge tiden, hvor den er vigtigst - nemlig ved at hjælpe borgere og patienter.

 

Klikkit er en unik platform, der er nem, intuitiv og effektiv.

Hvad er Klikkit?

Klikkit by The HabLab ApS
Silkegade 8

1113 København K
Denmark © The HabLab 2020 · CVR nr.: 39481863 

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

Klikkit dashboard samler al information fra borgere og patienter. Dashboardet giver personalet et overblik over borgerens opgaver og aktiviter og illustrerer, hvornår opgaverne er blevet udført. Personalet kan på den måde prioritere og optimere borgernes behandlinger og se, hvilke borgere, der har behov for snarest eller akut behandling af planlagte opgaver som fx medicin, lejring, bleskift.

Al information bliver vist i realtid, så plejepersonalet kan handle rettidigt. 

Tilgængelig med Single-Sign-On på både tablet og computer, så kan du følge med fra kontoret, fællesstuen eller på vej til næste borger.

Dashboardet giver altså al relevant plejepersonale adgang til at monitorere borgerens opgaver.

Klikkit-dashboard

Virtuel knap

Klikkits virtuelle er en tablet til omsorgspersonale, som er installeret hos borgere på plejecentre eller på hospitalsstuen. Skærmen viser, hvornår det er tid til fx. lejring samt hvornår opgaven sidst er udført og skal udføres igen. 

Den virtuelle knap er fx installeret ved siden af borgerens eller patientens seng, og gør det nemt for personalet at se de nødvendige informationer samtidig med at de med et klik kan registrere at en pågældende opgave er udført. 

 

På den måde sparer personalet administrationstid og gør det nemt at videregive informationer mellem vagtskifte.

Al information fra den virtuelle knap kan ligeledes tilgås fra dashboardet.

  

Klikkit til omsorgspersonale

BorgerApp

Klikkit-knappen

Klikkits fysiske knapper til borgere fastgøres nemt på opgaver, der skal huskes (fx. medicin, blodtryksmåler, vandglas). Med lys og alarmlyde påminder de om at udføre ønskede opgaver. De kan bruges til enhver behandling eller aktivitet. 

 

Knappen og borger-appen er forbundne, og app'en giver borgeren overblik over tidligere og kommende opgaver samt den første påmindelse, når opgaven skal udføres. 

Knappens indbyggede alarmer og lys vil herefter bippe og blinke indtil borgeren trykker på knappen, og informationen om, at opgaven er udført, bliver registreret i borger-appen samt på plejepersonalets dashboard.

 

Alle borgerens opgaver indstilles nemt fra dashboardet. 

 

Knapperne kan programmeres individuelt og påminde om opgaver 24 timer i døgnet.

De skarpe farver gør knappen nem at se og alarmen er kalibreret til at passe ældre borgeres hørelse. 

Klikkit-knapperne er vandafvisende og kan nemt renses med almindelige desinficerende rengøringsmidler.

Klikkit til borgere

Klikkit BorgerApp er borgerens tablet, der er forbundet til den eller de knapper, der er fastgjort på opgaver, som borgeren skal huske i løbet af dagen. Borger-appen kan forbindes med én eller flere knapper afhængigt af, hvad der er behov for.

 

Borger-appen bliver indledningsvist installeret og klargjort af omsorgspersonalet via en nem og simpel proces.

 

Nu kan borgeren følge med på sin borger-app og se, hvornår det er tid til næste opgave fx medicin, indtage væske, dyrke motion eller måle blodtryk. Når det er tid til en opgave vil borger-appen give alarmen på den pågældende opgave besked, og når opgaven er udført, klikker borgeren på den fysiske knap, der sender information tilbage til borger-appen, at opgaven er udført.

Omsorgspersonalet kan via dashboardet monitorere borgerens udførelse af aktiviteter og opgaver på alle tilknyttede enheder (fx computer eller tablet).