ANVENDELSE I KOMMUNER

Direkte i fagpersonalets rutiner

Klikkit er udviklet med henblik på en lille ændring i rutiner for fagpersonalet med størst muligt gevinst.

Undersøgelse: Hvor omstillingsparat er din kommune?

En løsning på tværs af aktiviteter, opgaver og gøremål

Klikkit i hjemmeplejen

Knapperne til borgerne

Alarmer indbygget i knapperne påminder borgerne når det er tid til handling. Når opgaven er udført, kvitterer borgeren med et tryk på knappen. Det stopper alarmen og giver personalet besked.

Dashboardet til personalet

Dashboardet på tabletten giver personalet overblikket over de aktiviteter og opgaver som borgeren har - eller ikke har - udført

Klikkit-platformen består af

Dashboardet til personalet

Giver et triageret overblik over borgerne og deres aktiviteter i alle kommunens plejecentre og hjemmeplejegrupper. 

Klikkit-knapperne

Påminder borgere og personale til at tage handling. Registrerer når handlingen er udført med et simpelt klik.

Klikkit på plejecentre

Knapperne på aktiviteten

På plejecentre bruges knapperne til at registrere når en aktivitet er udført; Både af borgerne eller personalet afhængigt af borgerens helbreds- og funktionstilstande. Informationen kan blive lagret direkte i omsorgssystemet.

Dashboardet til personalet

Dashboardet i personalets opholdsrum giver overblik over opgaverne og aktiviteterne som skal udføres. 

Ønsker du at høre mere om hvad vi kan gøre for din kommune? Skriv til os på

Hvis du vil prøve platformen?

Klikkit by The HabLab ApS
Silkegade 8

1113 København K
Denmark © The HabLab 2020 · CVR nr.: 39481863 

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter