Klikkit-platformen er for plejecentre og hospitaler en samlet løsning til nemt og effektivt at huske samt registrere alle borgeres nødvendige daglige aktiviteter. 

 

Klikkit er udviklet i samarbejde med sundhedsvæsenet.

Klikkit på plejecentre og hospitaler

Virtuel knap til personalet

Den virtuelle knap er en tablet til omsorgspersonalet, som er installeret hos borgere på plejecentre eller på hospitalsstuen. Skærmen viser, hvornår det er tid til fx. lejring samt hvornår opgaven sidst er udført og skal udføres igen. 

Den virtuelle knap er fx installeret ved siden af borgerens eller patientens seng, og gør det nemt for personalet at se de nødvendige informationer samtidig med at de med et klik kan registrere at en pågældende opgave er udført. 

 

På den måde sparer personalet administrationstid og gør det nemt at videregive informationer mellem vagtskifte.

Al information fra den virtuelle knap kan ligeledes tilgås fra dashboardet.

Alle borger- og patientfølsomme oplysninger er kun tilgængelige for plejepersonalet. 

Dashboard til personalet

Klikkit dashboard samler al information fra borgere og patienter. Dashboardet giver personalet et overblik over borgerens opgaver og aktiviter og illustrerer, hvornår opgaverne er blevet udført.

 

Personalet kan på den måde prioritere og optimere borgernes behandlinger og se, hvilke borgere, der har behov for snarest eller akut behandling af planlagte opgaver som fx medicin, lejring, bleskift.

Borgere eller patienter er angivet i rød, gul eller grøn, som indikerer deres status på deres behandling. På den måde kan plejepersonalet let tilse de borgere og patienter, der har akut behov for behandling. 

 

Al information bliver vist i realtid, så plejepersonalet kan handle rettidigt. 

Tilgængelig med Single-Sign-On på både tablet og computer, så kan du følge med fra kontoret, fællesstuen eller på vej til næste borger.

Overblik over alle borgere eller patienter

Overblik over enkelt borger eller patient

Klikkit by The HabLab ApS
Silkegade 8

1113 København K
Denmark © The HabLab 2020 · CVR nr.: 39481863 

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter